Sanja Zalar Gostimirović


prebujam zaspale psihofizične potenciale
ravzoj vseh funkcij zavesti
opolnomočenje

m e š a n e ‍ ‍g i b a l n e ‍ ‍ u m e t n o s t i

v Slovenijo pripeljala Budokon
RYT joga
tango

Moj materni jezik je intuitivno gibanje v okvirju različnih mešanih gibalnih umetnosti.
Povzeto po članku Tine Jereb - Dnevnik.

V otroštvu sta jo navdihovala ples in karate, v srednji šoli se je srečala z jogo in letos teče že sedemnajsto leto njene jogijske asana prakse. Je tudi učiteljica argentinskega tanga in RYT certificirana jogijska učiteljica. Prav ta licenca je bila pogoj za pristop v budokon izobraževalni sistem, pojasni Sanja Zalar Gostimirovič, prva slovenska učiteljica budokona, ki se je specializirala za analizo tehnike giba.
»S poglobljenim študijem tehnik osnih premikov sem se začela ukvarjati znotraj jezika argentinskega tanga, ki je pred dobrimi desetimi leti začinil moje življenje in me s svojo kompleksnostjo spodbudil k raziskovanju skupnega imenovalca različnih gibalnih okvirov. To še danes ostaja osrednje zanimanje mojega dela.
Budokon je na nek način povezal mojo celotno gibalno zgodovino in me predstavil novim izzivom, « razloži sogovornica Sanja Zalar Gostimirovič, ki je budokon v Slovenijo pripeljala v začetku leta 2017.

Praksa je namenjena raznolikim rekreativnim in profesionalnim gibalcem, vzgaja atlete mešanih gibalnih umetnosti. Gibalna tehnika, ki jo poučuje, je plod njenih dolgoletnih analitičnih raziskovanj. Njeni praktikanti so jogijski učitelji, plesalci, alpinisti, plezalci, atleti in raznovrstni rekreativni gibalci.

Sanjin slog poučevanja, ne glede na disciplino, je izrazito tehničen, praksa je tako intenzivna in sofisticirana, pravi, da od praktikanta zahteva veliko mero pozornosti, budnosti, zavesti ter senzorne prisotnosti v prostoru in času. Vzpodbuja tudi sočasno, sprotno refleksijo psihološkega in čustvenega odzivanja na zahteve prakse: »Delam po spiralno progresivnem učnem načrtu, ki ga okvirno oblikujem za dve leti naprej. Okvir prakse je vnaprej načrtovan, ostalo je intuitivno improvizirano glede na odziv na verbalna in neverbalna sporočila skupine.«

"Vsaka psihofizična praksa, ki praktikanta nagovarja v celoti, nosi potencial osebnega transformacije. Tekom prakse sprotno opazujemo in reflektiramo vzgibe, odzive, komplekse in vzorce, ki jih doživljamo kot moteče za naše življenje, to pa mobilizira našo moč za preobrazbo."
Posledice prakse pod Sanjinim vodstvom so sposobnost ostrejše koncentracije, večja mentalna jasnost in okrepljena sposobnost samorefleksije. Na fizični ravni se kultivirajo moč, koordinacija, mobilnost sklepov in fleksibilnost.

copyright © sanjāsana 2019 - vse pravice pridržane.
Vsebinsko, izrazoslovno ali vizualno posnemanje prepovedano.