Sanja Zalar Gostimirović


biopsihosocialne prakse in svetovanje

• celostni pristop, biopsihosocialna podpora
• dipl. socialna delavka (psihosocialna podpora in pomoč), praksa pod mentorstvom 680 ur
• polivagalno in travmatsko informirane dejavnosti (trauma informed)
integrativna somatska travma terapija (certifikat)
• 800 certificiranih ur učiteljskih in facilitatorskih tečajev (v procesu)
• budokon (v Slovenijo prakso licenčno pripeljala 2017)
• diploma o usposobljenosti za strokovno delo v športu
• učiteljica evidence-based čuječnosti in meditacije
(cert. International Mindfulness and Meditation Alliance: IMMA)
• RYT hatha in yin joga (praktikantka od leta 2000, poučujem od 2016)
• integrativne somatske terapevtske prakse
• argentinski tango (študiram in vadim od 2009, poučujem od 2014)
• opravljen program čuječnosti po MBSR (Mindfulness-based stress reduction)
• opravljen izpit iz didaktike (veda o poučevanju) na Pedagoški fakulteti
• opravljeno usposabljanje za prostovoljno delo z ljudmi (Slovenska filantropija)
• v teku specializacija somatske pishoterapije (EABP, IPD)
• pri delu zavezana etičnem kodeksu (socialnih delavcev in socialnega varstva)

o mojem deluPo osnovni izobrazbi sem socialna delavka psihološko-družbene smeri (modul psihosocialna podpora in pomoč). Pod mentorstvom sem opravila 680 praktičnih ur urjenja za delo z ljudmi (posamezniki in skupinami) v sklopu Društva projekt človek, Vincezijeve zveze dobrote, Mladinskega središča Vič in CSD Cerkinca.
Sem formalno trenirana, izobražena in usosobljena za delo s posamezniki in skupinam v obliki psihosocialne pomoči, svetovalnih pogovorov, facilitiranja ter osebnega vodenja posameznikov in skupin ter neformalno izobražena za različne oblike psihosomatskega dela. Vse storitve, ki jih opravljam so travmatsko in polivagalno informirane, izobraževanja pa priznana iz strani pristojnih in kredibilnih organizacij.

Z jogo sem se srečala konec leta 2000 in se na prakso oprla za podporo pri regulaciji tesnobe. Odnos s prakso se je poglabljal, me vodil v širše raziskovanje in postopoma tudi k želji, da bi orodja delila z drugimi.
Od 2014 profesionalno poučujem, facilitiram in vodim različne delavnice in celobitne prakse, začela pa sem s poučevanjem kraljevske gibalne meditacije, argentinskega tanga, ki je postal ena večjih ljubezni mojega življenja.
Po zaključku trenutnega izobraževanja, bo za mano več kot 800 ur učiteljsko-facilitatorskih tečajev (budokon, hatha joga & yin joga (po standardih Yoga Aliance), IMMA čuječnost, meditacija).
Leta 2017 sem v Slovenijo pripeljala Budokon, sodobno mešanico gibalnih umetnosti, ki združuje jogo, kalisteniko, animalistično gibanje, borilne veščine in mobilnost.
Januarja 2022, sem pridobila certifikat integrativne somatske travma terapije pod mentorstvom vodilnih strokovnjakov na področju dela s travmo (certifikat na podlagi izobraževalnega programa z Dr. Peter A. Levine, Dr. Stephen Porges, Manuela Mischke-Reed, Staci Haines, Nkem Ndefo, Dr. Albert Wong, Dr. Arielle Schwartz, Dr. Sara King, Dr. Pat Ogden, Susan McConnell, Deb Dana, Karine Bell, Kekuni Minton, Dr. Scott Lyons, Dr. Ruella Frank). Vsebine, ki jih vodim, so tako travmatsko in polivagalno informire.
V sklopu organizacije Palouse mindfulness, sem opravila MBSR (mindfuness-based stress reduction) program čuječnosti, ki ga je razvil Dr. Jon Kabat Zinn, ki je čuječnost pripeljal na zahod.
Redno se udeležujem skupnostnih srečanj pri organizaciji in negujem lastno dnevno prakso čuječnosti.
Opravila sem tudi učiteljski tečaj evidence-based čuječnosti in meditacije, ki ga priznava Mednarodna zveza za čuječnost in meditacijo (IMMA).

Pri IPD centru za integrativni razvoj sem opravila program RAR (vpliv zgodnjega razvoja na življenje), programe centra priznava Evropska zveza za telesno psihoterapijo (EABP). Znotraj iste organizacije sem vključena v izobraževalni program telesno orientirane psihoterapije.

Vse svoje mladostniško in odraslo življenje študiram, raziskujem, iščem in zbiram prakse, ki podpirajo, opolnomočajo in pomagajo posamezniku pri soočanju z raznovrstnimi biopsihosocialnimi izzivi, ki jih naplavlja življenje.
Glavno vlogo pri delu s sočlovekom vidim prav v držanju sočutnega prostora, znotraj katerega se posameznik lahko v celoti posveti svoji izkušnji ob zavesti, da na poti ni sam.

Poučevanje, informiranje, vodenje, opolnomočanje in svetovanje (po socialnodelavskih pristopih) so ključne prvine mojega dela.
Trenutno delujem predvsem individualno, vodim, poučujem in facilitiram tudi skupinske psihosomatkse prakse in delavnice.
Pri delu sem zavezana etičnemu kodeksu socialnih delavcev in etičnemu kodeksu socialnega varstva.

intervju o budokon praksi z novinarko Tino Jereb - Dnevnik.

copyright © sanjāsana 2023 - vse pravice pridržane